15 lipca 2023

Ogrzewanie i klimatyzacja obiektów komercyjnych

Jest to doskonałe i kompaktowe urządzenie do ekonomicznej kontroli klimatu w kompleksach hotelowych i restauracyjnych, budynkach biurowych i administracyjnych, obiektach sportowych, ośrodkach rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynkowych lub rekreacyjnych z basenami, lokalach biznesowych lub innych obiektach komercyjnych.

Modułowe pompy ciepła MCU są najskuteczniej zintegrowane z systemami z klimakonwektorami, centralami wentylacyjnymi, innymi niskotemperaturowymi grzejnikami, z wykorzystaniem jako nośnika ciepła wody lub innych zamarzających materiałów.

Zalety pomp ciepła Mycond

 • Pompy ciepła MCU/MCRU, które wykorzystują alternatywne źródła energii - energię cieplną powietrza, są lepszym substytutem systemów gazowych, paliw stałych lub energii elektrycznej, do modernizacji kosztownych systemów ogrzewania i klimatyzacji.
 • Gama modeli MCU jest odpowiednia dla każdego obiektu przemysłowego lub przemysłowego: wydajność chłodnicza 30...130 kW, wydajność cieplna 35...140 kW.
 • Wysokowydajne sprężarki spiralne, zmodernizowane i wysokiej jakości wodne wymienniki ciepła oraz aluminiowo-aluminiowe i płaszczowo-rurowe wodne wymienniki ciepła gwarantują kilkukrotne obniżenie kosztów ogrzewania i klimatyzacji w porównaniu z tradycyjnymi kotłami.
 • Dzięki wykorzystaniu ciepła odzyskiwanego podczas pracy do chłodzenia (w modelach MCRU), do podgrzewania wody do temperatury 55°C, straty ciepła są redukowane, a koszty eksploatacji jeszcze bardziej oszczędzane. Tryb 100% odzysku ciepła jest szczególnie przydatny, gdy konieczne jest chłodzenie pomieszczenia i podgrzewanie wody na potrzeby gospodarstwa domowego.
 • Agregaty wody lodowej MCU/MCRU pracują na ekologicznym czynniku chłodniczym R410A, który jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska.
 • Modułowa komponentyzacja pozwala wybrać system najbardziej zbliżony do nominalnego pod względem wydajności grzewczej i chłodniczej, a także zwiększyć całkowitą wydajność do 2 MW.
 • Modułowa pompa ciepła Mycond MCU/MCRU to najlepszy wybór do wdrażania w nowych budynkach, kompleksowego rozwiązywania problemów związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem, a także do przygotowywania dużych ilości ciepłej wody, np. dla komercyjnego basenu.
 • Stabilna praca w niskich temperaturach i kompaktowa instalacja zewnętrzna są łatwe do zainstalowania na ziemi lub na działce w pobliżu obiektu.
 • Łatwa i szybka instalacja, niski koszt i niskie nakłady inwestycyjne.

Możliwości funkcjonalne pomp ciepła MCU/MCRU z chłodzeniem powietrzem skraplacza

 1. Wysokiej jakości komponenty: sprężarki spiralne Copeland (1, 2 lub 4 szt.), obudowa-rurka viparniki, konstrukcja skraplacza V-podibnaya, elektroniczny zawór rozprężny.
 2. Łatwe sterowanie - naścienny pilot zdalnego sterowania, zdalny dostęp za pośrednictwem protokołów MODBUS.
 3. Wysoka sprawność cieplna w temperaturach: dla MCRU -15...+46 °С, dla MCU -10...+46 °С.
 4. Komponowanie grup do 16 modułów o wydajności chłodniczej do 2 MW.
 5. Funkcje zabezpieczające: ochrona przed przepięciem sprężarki, autodiagnostyka, ochrona przed wysokim i niskim ciśnieniem, przepięcie wentylatorów, płyta elektryczna.

Konstrukcja modułowych pomp ciepła "powietrze-woda" serii MCU.

Konstrukcja pomp ciepła: MCU - bez rekuperacji, MCRU - z rekuperacją.

Seria STANDART MCU-YH to standaryzowane pompy ciepła powietrze-woda z płaszczowo-rurową pompą ciepła ze sterownikiem mikroprocesorowym trzeciej generacji. Każda pompa ciepła z grupy może być używana do ogrzewania lub chłodzenia przez urządzenie nadrzędne, co jest przydatne do nieprzerwanej pracy systemu. Ekonomiczna praca urządzenia na pierwszym poziomie mocy, a następnie na drugim, co jest przydatne w przypadku częściowego lub pełnego obciążenia.

RECOVERY MCU-YHR to model pompy ciepła ze 100% odzyskiem ciepła. Posiada hermetyczną sprężarkę spiralną na R410A, miedziano-aluminiowy wydajny wymiennik ciepła, wentylator osiowy. Modele mogą pracować w różnych trybach: do chłodzenia, ogrzewania pomieszczeń; chłodzenia + rekuperacji (wykorzystanie nadmiaru ciepła do ogrzewania wody); przygotowania ciepłej wody użytkowej. Szczególnie przydatne w obiektach, w których istnieje stałe zapotrzebowanie na ciepło/zimno i ogrzewanie ciepłej wody: restauracje, szpitale, hotele, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki zdrowia.

Seria EVI MCU-YHE - specjalne niskotemperaturowe modele pomp ciepła Musond do wydajnego chłodzenia/ogrzewania obiektów komercyjnych. Wyposażone w wysokowydajną sprężarkę firmy EMERSON, pracują stabilnie i ekonomicznie dzięki technologii EVI nawet w temperaturach do -25 °C. Konstrukcja i wymiary powietrznego wymiennika ciepła i wodnego wymiennika ciepła zostały powiększone w celu zwiększenia wydajności grzewczej i chłodniczej.

Seria TECHNO MCU-ҮNA - nowe energooszczędne pompy ciepła z wentylatorami EC, zaprojektowane do ciągłej pracy w trybie chłodzenia lub grzania w szerokim zakresie temperatur otoczenia, do -20 °C. Unikalny system sterowania z zaworem elektronicznym, elastyczna regulacja prędkości wentylatora dla miedziano-aluminiowego wymiennika ciepła, sprężarka spiralna - wszystkie komponenty są idealnie dobrane do ekonomicznej i wydajnej pracy pompy ciepła w procesach technologicznych lub obiektach komercyjnych.

Modułowe pompy ciepła MCU brytyjskiej marki Mycond - nowa generacja energooszczędnych urządzeń, które wykorzystują alternatywne źródła energii. Takie modułowe jednostki, oparte na nowoczesnych technologiach, w najlepszy i ekonomiczny sposób zapewnią kontrolę mikroklimatu i potrzeb w zakresie ogrzewania wody przez cały rok. Pompy ciepła Mycond serii MCU/MCRU są ekonomicznie korzystnymi urządzeniami dla modernizowanych i nowych systemów ogrzewania/chłodzenia ze względu na ich niski koszt.