1 marca 2023

Systemy wielostrefowe Haier w centrum handlowym we Lwowie

Każdy inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych staje przed wyborem systemu grzewczego. Z reguły rozważany jest system ogrzewania wodnego z wykorzystaniem grzejników, konwektorów, ciepłych podłóg. Jeśli istnieje potrzeba klimatyzacji - warto rozważyć system z agregatem chłodniczym i klimakonwektorami, które schładzają powietrze w pomieszczeniach, a w międzyczasie można zapewnić ogrzewanie dzięki energii cieplnej dostarczanej przez kocioł. System ogrzewania wodnego wymaga źródła ciepła - może to być kocioł gazowy, ciepłomierz lub kocioł elektryczny. W tym przypadku istnieje konieczność podłączenia do sieci miejskiej, gazowej, sieci ciepłowniczej lub zapewnienia dodatkowej mocy w przypadku stosowania kotłów elektrycznych. Wszystko to dodatkowe koszty, począwszy od uzyskania warunków technicznych przyłączenia, a skończywszy na instalacji węzłów gazowych, cieplnych itp.

A czy możliwe jest zapewnienie budynkom biurowym lub handlowym ciepła bez użycia gazu, ciepła lub zwiększenie mocy elektrycznej pod kotłem elektrycznym?

Cóż, da się to zrobić. Wdrożyliśmy go już na kilkudziesięciu nieruchomościach o powierzchni od 100 do 10 000 m2. Do klimatyzacji i ogrzewania zastosowano systemy wielostrefowe Haier.

System Haier MRV działa w trybie klimatyzacji w ciągu dnia i w trybie ogrzewania w nocy. W tym przypadku koszt systemu grzewczego będzie praktycznie darmowy, poza kosztem konwektorów elektrycznych w miejscach, gdzie nie ma potrzeby stosowania klimatyzacji. Przyjrzyjmy się temu rozwiązaniu na przykładzie małego centrum handlowego o powierzchni 2800 m2 we Lwowie.

Klientowi zależało na systemie klimatyzacji o wydajności 80 W na 1 m2 powierzchni podłogi. Wymagana moc, w stosunku do całkowitej powierzchni użytkowej, wynosiła 224 kW. Dla klimatyzacji zainstalowano dwa systemy AV32IMSEVA o mocy 99,6 kW każdy, których łączna moc wynosi 199,2 kW (przy znamionowej temperaturze zewnętrznej +35°C), przy założeniu pracy z jednostkami wewnętrznymi typu kasetowego i ściennego o łącznej mocy 230 kW. Wydajność jednostek zewnętrznych została dobrana tak, aby była mniejsza, ze względu na współczynnik zmienności. Ponieważ w tym budynku nie jest możliwe maksymalne obciążenie jednogodzinne, jednostki zewnętrzne zostały dobrane tak, aby miały o 30% mniejszą moc niż jednostki wewnętrzne.

Moc jednego systemu MRV wynosiła 29,8 kW, całkowita moc 59,6 kW.

Obliczenia strat ciepła wykazały, że wymagana energia cieplna dla systemu grzewczego wynosi 34 W na 1 m2. Całkowite obciążenie systemu grzewczego wynosiło 76,5 kW (przy znamionowej temperaturze powietrza zewnętrznego -19°C).

System AV32IMSEVA przy temperaturze powietrza zewnętrznego -19°C i temperaturze wewnętrznej pomieszczenia +20°C wytwarza 56,6 kW ciepła i zużywa 16,25 kW energii elektrycznej. ROR (Ratio of Received Heat to Consumed Electric Power) dla tego systemu przy -20 °C wynosi 3,48. Przy średniej temperaturze zewnętrznej +3°C w okresie zimowym współczynnik COP wynosi 4,24. Jest to jeden z najwyższych współczynników efektywności energetycznej tego typu urządzeń dostępnych na rynku ukraińskim.

Łącznie oba systemy przesyłają 113,2 kW ciepła przy użyciu 32,5 kW energii elektrycznej.

Maksymalna moc cieplna systemów przekracza wymaganą o ponad 25 % (113,2 kW wobec wymaganej 76,5 kW).

Dlatego systemy przewożące 76,5 kW ciepła nie będą ładowane na 100%, a więc pobór mocy będzie mniejszy niż 32 kW. Różnica w zużyciu szczytowym pomiędzy latem a najzimniejszymi dniami sezonu zimowego wynosi 59,6 kW - 32,5 kW = 27,1 kW. W okresie zimowym, przy szczytowym obciążeniu, system będzie zużywał o 27 kW mniej niż w okresie zimowym. Ta zachowawcza moc może być wykorzystana do montażu grzejników elektrycznych w miejscach, gdzie nie ma klimatyzacji (pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne, wiatrołapy itp.)

Ponadto nie ma potrzeby dodawania mocy elektrycznej, ponieważ moc elektryczna dostępna dla klimatyzacji może całkowicie pokryć zapotrzebowanie systemu grzewczego w ciągu doby. Zaletą dla inwestora jest to, że nie jest potrzebne przyłącze gazowe ani sieć ciepłownicza, a koszt tego systemu grzewczego jest znikomy.

Ile kosztuje cały system klimatyzacji i ogrzewania z urządzeniami Haier?

Koszt zależy od kilku czynników: architektury budynku, strat i zużycia ciepła, rodzaju i liczby zastosowanych urządzeń. W praktyce system ogrzewania i klimatyzacji Aclima w najbardziej ekonomicznej wersji kosztował 18 USD za 1 m2. A cena dotyczyła nie tylko sprzętu, ale i całego projektu pod klucz.

Właściciele budynków zawsze będą zainteresowani kosztami eksploatacyjnymi: ile należy zapłacić za ogrzewanie budynku w zimie i jak będzie wyglądało rozliczanie zużycia przez poszczególnych lokatorów?

System rozliczania energii Haier umożliwia rejestrowanie ilości energii elektrycznej zużywanej na potrzeby ogrzewania lub klimatyzacji każdego najemcy osobno. Klient ma również możliwość zdalnego monitorowania całego systemu przez Internet lub przez centralę.

Aby ogrzać badane centrum handlowe (przy zużyciu ciepła 76,5 kW na sezon grzewczy 180 dni i średniej temperaturze powietrza zewnętrznego +1,2 °C), potrzebne są następujące koszty

180 dni * 24 godziny * 35 kW (obciążenie cieplne instalacji grzewczej przy temperaturze zewnętrznej +1,2 °C) = 151,200 kW.

Koszt 1 kW energii elektrycznej wynosi 2,3 UAH.

Koszt eksploatacji systemu grzewczego i klimatyzacji budynku z wykorzystaniem systemu MRV firmy Haier jest co najmniej 2-krotnie tańszy od każdego innego źródła ciepła. Trudno uwierzyć, ale system ogrzewania, który kosztuje 0 UAH jest najbardziej energooszczędny ze wszystkich analogów i oszczędza klienta (w tym przypadku) co najmniej 90 000 UAH rocznie.

Proponujemy kilka przykładów działania budynków opartych na systemach VRF Haier, które nie są pierwszym rokiem eksploatacji, a także opinie klientów na temat pracy urządzeń.

Przykłady te są podobne do opisanego wyżej rozwiązania dla Centrum Handlowego we Lwowie.

Cała lista budynków zrealizowanych przez Aclima w oparciu o systemy MRV Haier ma być podglądana.

Jeśli chcesz otrzymać bezkosztowe rozwiązanie techniczne dla swojego projektu, wypełnij formularz zapytania, a nasz technik skontaktuje się z Tobą w celu dalszej współpracy.