9 grudnia 2022

Czy pompy ciepła uniezależnią Polskę od rosyjskiego gazu?

Europejski rynek pomp ciepła osiągnął znaczną ekspansję w 2021 roku i wzrósł w niespotykanym tempie, pomimo ograniczeń spowodowanych koronawirusem i problemami na całym świecie. Zgodnie z danymi Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), sprzedaż pomp ciepła w Unii Europejskiej przekroczyła w 2021 roku 2 mln sztuk, a udział pomp ciepła na rynku urządzeń grzewczych w Europie ma wzrosnąć w ciągu najbliższych trzech lat, osiągając blisko 50%. Według najnowszych statystyk, w ubiegłym roku Polska była jednym z czołowych rynków w Europie.

W 2021 roku Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) opublikowało raport z badań rynku pomp ciepła w Polsce. Według ich ustaleń, liczba pomp ciepła sprzedanych do centralnego ogrzewania wzrosła w 2021 roku o 80% w porównaniu z rokiem 2020, podczas gdy cały rynek pomp ciepła wzrósł o 66%. Według ich analizy, największy wzrost sprzedaży pomp ciepła w Polsce w 2021 r. nastąpił na rynku pomp ciepła powietrze/woda: sprzedano 79 tys. sztuk, o 88% więcej niż w 2020 r. Sprzedaż gruntowych pomp ciepła również odnotowała niewielki wzrost, jednak liczba sprzedanych pomp ciepła wzrosła z 5 260 do 5 650, czyli o 7% w stosunku do statystyk na rok 2020. Natomiast w zakresie pomp ciepła powietrze/woda, które służą wyłącznie do produkcji ciepłej wody użytkowej, liczba sprzedanych urządzeń spadła o 11% z 8 650 do 7 700 w 2020 r.

Według raportu PORT PC kluczowym elementem tego znaczącego wzrostu sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda jest duża elastyczność rozwiązań i opłacalne koszty ogrzewania, a także rosnące zaufanie do tej technologii wśród użytkowników i instalatorów. Zainteresowanie inwestorów systemami ciepła odpadowego, a także komfort i wzrost świadomości ekologicznej mają istotny wpływ na zysk. Zwiększona intensywność wsparcia finansowego dla pomp ciepła w polskim programie kogeneracyjnym od 2020 roku oraz wzrost termomodernizacji oznacza, że nastąpi wyraźny wzrost zainteresowania pompami ciepła.

Prognoza na rok 2022 na polskim rynku pomp ciepła, według Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła, będzie kolejnym rokiem wyzwań i szans dla rozwoju sektora pomp ciepła. Dalszy rozwój rynku może doprowadzić do powstania istotnej bariery wynikającej z braku wykwalifikowanych instalatorów montujących pompy ciepła. To może być problem dla dalszego wzrostu rynku. Artykuł PORT PC pokazuje, że rozwiązanie takie jak wdrożone w Szwajcarii może ujednolicić i uprościć budowę zainstalowanych systemów, ogólnych systemów szkoleniowych dla instalatorów, realizacja innowacyjnych programów badawczo-rozwojowych dla producentów pomp ciepła w Polsce oraz monitorowanie badań wydajności pomp ciepła w budynkach mieszkalnych. Ważnym problemem jest produkcja tanich polskich pomp ciepła, a także fakt, że montaż i uruchomienie instalacji z pompami ciepła powinno być jak najprostsze. Kolejną ważną kwestią jest skrócenie łańcucha dostaw komponentów i akcesoriów do pomp ciepła. Istotną kwestią w rozwoju rynku pomp ciepła jest konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat możliwości zastosowania pompy ciepła w istniejących budynkach zamiast kotła pracującego na węglu.