7 lutego 2022

Systemy wielostrefowe Haier w centrum handlowym we Lwowie

Każdy inwestor działający na rynku nieruchomości komercyjnych staje przed wyborem systemu ogrzewania. Z reguły rozważany jest system ogrzewania wodnego z wykorzystaniem grzejników, konwektorów, ciepłej podłogi. Jeśli istnieje potrzeba klimatyzacji - warto rozważyć system z agregatem chłodniczym i klimakonwektorami, które schładzają powietrze w pomieszczeniach, a w międzyczasie można zapewnić ogrzewanie dzięki energii cieplnej dostarczanej przez kocioł. System ogrzewania wodnego wymaga źródła ciepła - może to być kocioł gazowy, licznik ciepła lub kocioł elektryczny. W tym przypadku zachodzi konieczność podłączenia do sieci miejskiej, gazowej, ciepłowniczej lub zapewnienia dodatkowej mocy w przypadku zastosowania kotłów elektrycznych. Wszystko to dodatkowe koszty, począwszy od uzyskania warunków technicznych przyłączenia, a skończywszy na wykonaniu instalacji gazowej, cieplnej itp.

A czy możliwe jest zapewnienie budynkom biurowym lub handlowym ciepła bez użycia gazu, ciepła lub zwiększenia mocy elektrycznej pod kotłem elektrycznym?

Cóż, da się to zrobić. Wdrożyliśmy go już na kilkudziesięciu nieruchomościach o powierzchni od 100 do 10 000 m2. Do klimatyzacji i ogrzewania zastosowano wielostrefowe systemy Haier.

System MRV firmy Haier działa w trybie klimatyzacji w ciągu dnia i w trybie ogrzewania w nocy. W tym przypadku koszt systemu grzewczego będzie praktycznie darmowy, z wyjątkiem kosztów konwektorów elektrycznych w miejscach, gdzie nie ma potrzeby stosowania klimatyzacji. Przyjrzyjmy się temu rozwiązaniu na przykładzie małego centrum handlowego o powierzchni 2800 m2 we Lwowie.

Klient zażyczył sobie system klimatyzacji o wydajności 80 W na 1 m2 powierzchni podłogi. Wymagana moc, w odniesieniu do całkowitej powierzchni podłogi, wynosiła 224 kW. Dla potrzeb klimatyzacji zainstalowano dwa systemy AV32IMSEVA o mocy 99,6 kW każdy, których łączna moc wynosi 199,2 kW (przy znamionowej temperaturze zewnętrznej +35°C), przy założeniu współpracy z jednostkami wewnętrznymi typu kasetonowego i ściennego o łącznej mocy 230 kW. Wydajność jednostek zewnętrznych została dobrana jako mniejsza, ze względu na współczynnik zmienności. Ponieważ maksymalne obciążenie jednogodzinne nie jest możliwe w tym budynku, jednostki zewnętrzne zostały dobrane tak, aby miały moc o 30% mniejszą niż jednostki wewnętrzne.

Wydajność jednego systemu MRV wynosiła 29,8 kW, całkowita wydajność 59,6 kW.

Obliczenia strat ciepła wykazały, że zapotrzebowanie na energię cieplną dla systemu grzewczego wynosi 34 W na 1 m2. Całkowite obciążenie systemu grzewczego wynosiło 76,5 kW (przy znamionowej temperaturze powietrza zewnętrznego -19°C).

System AV32IMSEVA przy temperaturze powietrza otoczenia -19°C i temperaturze wewnętrznej pomieszczenia +20°C wytwarza 56,6 kW ciepła i zużywa 16,25 kW energii elektrycznej. ROR (stosunek otrzymanego ciepła do zużytej energii elektrycznej) dla tego systemu w temperaturze -20 °C wynosi 3,48. Przy średniej temperaturze zewnętrznej +3°C w okresie zimowym, współczynnik COP wynosi 4,24. Jest to jeden z najwyższych współczynników efektywności energetycznej tego typu urządzeń dostępnych na rynku ukraińskim.

Łącznie oba systemy przesyłają 113,2 kW ciepła przy użyciu 32,5 kW energii elektrycznej.

Maksymalna moc cieplna instalacji przekracza wymaganą o ponad 25 % (113,2 kW w stosunku do wymaganej 76,5 kW).

W związku z tym systemy o mocy 76,5 kW nie będą obciążone w 100%, a więc zużycie energii będzie mniejsze niż 32 kW. Różnica w zużyciu szczytowym pomiędzy latem a najzimniejszymi dniami sezonu zimowego wynosi 59,6 kW - 32,5 kW = 27,1 kW. W okresie zimowym, przy szczytowym obciążeniu, system zużyje o 27 kW mniej niż w okresie zimowym. Ta konserwatywna moc może być wykorzystana do instalacji grzejników elektrycznych w miejscach, gdzie nie ma klimatyzacji (pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne, przedsionki itp.).

Co więcej, nie ma potrzeby zwiększania mocy elektrycznej, ponieważ moc elektryczna dostępna dla klimatyzacji może całkowicie pokryć dzienne zapotrzebowanie systemu grzewczego. Zaletą dla inwestora jest to, że nie jest potrzebne przyłącze gazowe ani sieć ciepłownicza, a koszt tego systemu grzewczego jest znikomy.

Ile kosztuje cały system klimatyzacji i ogrzewania z urządzeniami Haier?

Koszt zależy od kilku czynników: architektury budynku, strat ciepła i zużycia ciepła, rodzaju i liczby zastosowanych urządzeń. W praktyce system grzewczo-klimatyzacyjny Aclima kosztował 18 USD za 1 m2 w najbardziej ekonomicznej wersji. Cena dotyczyła nie tylko sprzętu, ale także całego projektu "pod klucz".

Właścicieli budynków zawsze będą interesowały koszty eksploatacyjne: ile należy zapłacić za ogrzewanie budynku zimą i jak będzie wyglądało rozliczanie zużycia przez poszczególnych najemców?

System rozliczania energii firmy Haier umożliwia oddzielne rejestrowanie ilości energii elektrycznej zużywanej na potrzeby ogrzewania lub klimatyzacji każdego najemcy. Klient ma również możliwość zdalnego monitorowania całego systemu przez Internet lub przez centralę.

Aby ogrzać badane centrum handlowe (przy zużyciu energii cieplnej 76,5 kW na sezon grzewczy 180 dni i średniej temperaturze powietrza zewnętrznego +1,2 °C), należy ponieść następujące koszty

180 dni * 24 godziny * 35 kW (obciążenie cieplne instalacji grzewczej przy temperaturze zewnętrznej +1,2 °C) = 151,200 kW.

Koszt 1 kW energii elektrycznej wynosi 2,3 UAH.

Koszt eksploatacji systemu ogrzewania i klimatyzacji budynku z wykorzystaniem systemu MRV firmy Haier jest co najmniej 2-krotnie tańszy niż jakiegokolwiek innego źródła ciepła. Trudno w to uwierzyć, ale system ogrzewania, który kosztuje 0 UAH, jest najbardziej energooszczędny ze wszystkich analogów i pozwala zaoszczędzić klientowi (w tym przypadku) co najmniej 90 000 UAH rocznie.

Przedstawiamy kilka przykładów funkcjonowania budynków opartych na systemach VRF Haier, które nie są pierwszym rokiem eksploatacji, a także opinie klientów na temat pracy urządzeń.

Przykłady te są podobne do opisanego powyżej rozwiązania dla Centrum Handlowego we Lwowie.

Cała lista budynków zrealizowanych przez Aclima w oparciu o systemy MRV Haier jest do wglądu.

Jeśli chcą Państwo otrzymać bezpłatne rozwiązanie techniczne dla swojego projektu, prosimy o wypełnienie formularza zapytania, a nasz technik skontaktuje się z Państwem w celu nawiązania dalszej współpracy.