23 lutego 2022

W jaki sposób mam przestawić sprzęt w zależności od rodzaju obiektu?

Najważniejszym czynnikiem w procesie wyboru jest podział na dwie kategorie: nowe budownictwo lub renowacja.

 • W pierwszym przypadku można zaproponować szereg energooszczędnych rozwiązań niskotemperaturowych, bazujących na łatwości ich wdrożenia już na etapie budowy.
 • Jednak w przypadku renowacji, jesteś w dużym stopniu zależny od istniejących systemów inżynieryjnych i obecnej efektywności energetycznej budynku. Na wybór mają również wpływ procesy technologiczne, w których występuje nadwyżka ciepła i zapotrzebowanie na chłód.

Podsumowując, podstawową gradację typów obiektów można zobaczyć na poniższym schemacie.

Główną różnicą pomiędzy nieruchomościami do użytku prywatnego i komercyjnego są cele klienta.

W przypadku budowy na własne potrzeby klient ma szczególne wymagania co do jakości wykonania, poziomu hałasu i poziomu komfortu.

Ważna jest również popularność marki i renoma sprzętu. Klient jest gotowy kupić droższy sprzęt, ponieważ na decyzję wpływa nie tylko zwrot kosztów, ale również wygląd, opinie, rekomendacje znajomych, recenzje w internecie, czyli wiele innych czynników.

Jeśli chodzi o zastosowania komercyjne, na pierwszym miejscu jest budżet i okres zwrotu. W tym przypadku celem klienta jest jak najszybsze rozpoczęcie zarabiania na korzystaniu z jego nieruchomości. Tylko dla możliwych celów - piękny widok zewnętrzny całej struktury, lub znaczenie produkcji technologicznej, która wymaga bardziej niezawodne i drogie urządzenia, lub znaczne oszczędności na dostawie energii, lub łatwość instalacji, klient jest gotowy do rozważenia niestandardowych opcji.

Domki i mieszkania

W większości przypadków na Ukrainie, w związku z wysokimi cenami energii, a w szczególności wysokimi kosztami dostaw gazu i energii elektrycznej, w nowo wybudowanych obiektach prywatnych stosuje się bardziej energooszczędne i komfortowe rozwiązania.

Typowy nowy dom ma wysoki poziom izolacji i energooszczędne okna oraz ciepłą podłogę w piwnicy. Z reguły zużycie ciepła w takim budynku jest niższe niż 60 W/m2, co pozwala na ogrzewanie tylko ciepłą podłogą. Koszt ogrzewania gazem jest wysoki, a decyzje dotyczące kotłów na paliwa stałe nie pozwalają na odłączenie ich na dłuższy czas. Żaden z wariantów nie oferuje takiego samego poziomu komfortu jak pompy ciepła. W każdym przypadku zapewniona będzie energia elektryczna. Podsumowując, zastosowanie pomp ciepła w tandemie z pompami ciepła i klimakonwektorami jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

Jednocześnie, w zależności od wielkości budynku i kosztów energii, możliwe są różne opcje.

Rozwiązania dla nowych budynków

 • Dom o powierzchni mniejszej niż 60m2 , który nie ma problemu z dostępną energią elektryczną. Do ogrzewania rozsądnie jest używać konwektorów elektrycznych, elektrycznych poduszek grzewczych. Racjonalnym rozwiązaniem jest stosowanie do klimatyzacji klimatyzatorów inwerterowych z trybem pracy pompy ciepła powietrze/woda. Ciepła woda może być podgrzewana w konwencjonalnym bojlerze elektrycznym. Właściciel, jako osoba fizyczna, może ubiegać się o taryfę na ogrzewanie elektryczne (0,91 UAH za 1 kW) i mieć zaakceptowane koszty eksploatacji budynku. Jednocześnie ogólna decyzja dotycząca kosztów będzie miała charakter budżetowy. Ceną będzie niższy poziom komfortu w porównaniu z systemami łóżek z gorącą wodą i klimakonwektorami.
 • Budynki o powierzchni od 80 do 350m2 . Logiczne jest zainstalowanie klimakonwektorów do ogrzewania i chłodzenia, pomp ciepła ciepła ciepła woda/woda i przestrzeń/woda. Oszczędność kosztów dzięki pracy pompy ciepła można osiągnąć w ramach podanego limitu taryfowego dla energii elektrycznej (3000 kWh* rocznie na miesiąc). A dla obszarów poniżej 200m2 i wykorzystać limit rezerwy na działanie kuchenek elektrycznych i innych urządzeń. Kotły gazowe i standardowe klimatyzatory mogą być oczywiście stosowane, ale połączenie pompy ciepła, ciepłej wody, ogrzewania, chłodzenia i pośredniego zaopatrzenia w ciepłą wodę jest konkurencyjną alternatywą, jeśli weźmie się pod uwagę bieżące oszczędności kosztów, komfort, ciepłą wodę, ogrzewanie i chłodzenie.

Wybór pomiędzy pompami ciepła typu woda/woda, grunt/woda lub powietrze/woda (CHP) musi być dokonany zgodnie z następującymi zasadami:

 • Jeśli moc dostępna dla budynku jest niewielka i nie ma możliwości jej zwiększenia, lub jeśli w pobliżu nie ma zbyt wiele wody, wybiera się TH "grunt/woda";
 • Jeśli ilość energii elektrycznej dostarczanej do budynku jest niewielka i nie ma możliwości odbioru większej ilości, a w pobliżu nie ma zbyt wiele wody, można wybrać pompę ciepła woda/woda;
 • Jeśli ilość energii elektrycznej z podstacji jest wystarczająca lub można uzyskać więcej, odpowiednia jest pompa ciepła powietrze/woda i nie ma znaczenia, czy w pobliżu znajduje się duży zbiornik wodny. Pompa ciepła tego typu jest dobierana pod kątem "progu rentowności", aby skrócić czas zwrotu nakładów. Jest to optymalna temperatura powietrza zewnętrznego, do której pompa ciepła całkowicie pokrywa obciążenie cieplne budynku (dla Kijowa -7 °C).
 • Budynki większe niż 400m2 Tenieruchomości często nie mają jednego źródła ciepła - do ogrzewania mogą być używane kotły na gaz lub drewno. Duże powierzchnie często muszą być chłodzone w tym samym czasie. Zasada doboru typu pompy ciepła jest więc podobna jak w poprzednim wariancie, z tą różnicą, że pompę ciepła dobiera się z priorytetem do pracy w trybie chłodzenia.
 • Mieszkania. Podejście dla nowych mieszkań jest praktycznie identyczne jak dla domków. Powierzchnie mniejsze niż 60m2 - wybiera się HS "powietrze/powietrze". Pomieszczenia o powierzchni do 100 m2-odpowiednia jest pompa ciepła powietrze/woda. Wadą może być brak miejsca na instalację urządzeń. W tym przypadku jednostka wewnętrzna pompy ciepła może być zainstalowana w meblach kuchennych. Pompa ciepła może być również wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody użytkowej, jeżeli zapotrzebowanie na ciepłą wodę wynosi ponad 200 litrów.

Rozwiązania dla projektów renowacyjnych

Mówiąc o remontach mieszkań i domów jednorodzinnych, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę następujące przykładowe warunki:

 • temperatura robocza instalacji grzewczej;
 • jakość izolacji budynku,
 • obecność ciepłej bazy wodnej.

Jeżeli instalacja została zaprojektowana dla temperatury na wlocie/wylocie 80/60 °C, a budynek nie jest ocieplony, istnieje możliwość przeliczenia istniejących urządzeń grzewczych na niższe parametry temperaturowe 50/30 °C oraz ocieplenia domu. Jeżeli budynek jest dobrze zaizolowany, moc źródła ciepła jest wystarczająca do ogrzewania bez wymiany urządzeń (grzejników), dlatego można zainstalować średniotemperaturową pompę ciepła.

Jeżeli system został zaprojektowany dla różnicy temperatur 80/60 °C, a budynek nie może być ocieplony lub jest już ocieplony i dalsza izolacja nie jest konieczna ze względu na nieefektywność, należy wybrać wysokotemperaturową pompę ciepła, aby ogrzać nośnik ciepła do wymaganej temperatury.

Jeżeli instalacja posiada dużą ilość podstawowych obiegów grzewczych i wszystkie są podłączone do kotłowni, pompę ciepła można zainstalować tylko na podstawowych obiegach grzewczych.

Jeśli budynek posiada już wysokotemperaturowy system grzewczy, ale nie ma czystej izolacji lub ma być remontowany, można zastąpić np. istniejący system z grzejnikami na system klimakonwektorów średniotemperaturową pompą ciepła, uzyskując w ten sposób zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie.

Podgrzewanie ciepłej wody jest traktowane jako dodatkowe obciążenie dla pompy ciepła, jeżeli zbiornik ciepłej wody jest wyposażony w wymiennik ciepła o odpowiedniej wielkości dla pompy ciepła lub ma być wymieniony. Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. wymaga więcej niż 200 l wody.

Hotele

Dla nowo budowanych lub całkowicie remontowanych ciepłowni idealnym rozwiązaniem jest instalacja pomp ciepła typu przemysłowego w zestawie z klimatyzatorami, całkowicie rezygnując z konieczności stosowania grzejników. Przykładowo, klimakonwektory kanałowe są instalowane w korytarzach pomieszczeń i kompaktowo umieszczane w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Klimakonwektory pełnią zarówno funkcję ogrzewania, jak i chłodzenia.

Źródłem ciepła i chłodu jest modułowa pompa ciepła, najczęściej montowana na podłodze. Pompa ciepła może również odzyskiwać ciepło z pomieszczeń, jeśli potrzebna jest ciepła woda do pokoi hotelowych lub kuchni restauracyjnej. A jeśli w pomieszczeniach+ faktycznie otrzymują Państwo chłodzenie, uzdatnianie ciepłej wody jest bezpłatne. Rozdzielacze i konwencjonalne kotły są sensowne tylko wtedy, gdy budżet jest ograniczony lub wygląd fasady jest nieistotny. Zazwyczaj dotyczy to przydrożnych hosteli z 5-7 pokojami.

Jeśli hotel jest remontowany w celu uzyskania dominującego chłodu i zachowania wizualnego wyglądu fasady, korzystne jest zastosowanie systemów wielostrefowych. W tym przypadku system ogrzewania grzejnikowego, jeśli jest realizowany, można zastąpić zestawem pompy ciepła z klimakonwektorami.

Biura i małe budynki administracyjne. Lokale użytkowe.

W większości przypadków, gdy obiekt jest nowo budowany, decyzję należy podjąć w oparciu o dane dotyczące powierzchni budynku oraz wymaganej mocy grzewczej i chłodniczej.

Tak więc, jeśli powierzchnia jest mniejsza niż 500m2 (bez znaczenia, remont lub nowy budynek), a zapotrzebowanie na zimną moc jest ponad 2 lub więcej razy większa niż zapotrzebowanie na ciepło, lepiej jest zastosować standardowy system ogrzewania promiennikowego lub ogrzewanie elektryczne w połączeniu z klimatyzatorami komfortu lub gorącej wody.

W przypadku nowych budynków o powierzchni użytkowej od 10.000 do 10.000m2 lepiej zdecydować się na klimakonwektor z pompą ciepła. Zwłaszcza jeśli budynki mają być później wynajmowane.

W przypadku renowacji budynków o powierzchni od 1.000 do 10.000m2 korzystniej jest zdecydować się na system wielostrefowy i pozostawić system grzewczy na miejscu. Zwłaszcza jeśli budynek jest już wynajęty przez różnych najemców, a Ty jesteś jednym z nich.

Dla powierzchni większych niż 10 000m2 - decyzja podejmowana jest indywidualnie w oparciu o parametry obciążenia GWP, chłodu i ciepła, z uwzględnieniem trybów pracy i innych czynników.

Na przykład, do uzdatniania powietrza w dużych otwartych przestrzeniach handlowych można wykorzystać dach lub zastosować centralę wentylacyjną o dużej mocy ze źródłem ciepła i zimna w postaci pompy ciepła.

Jeśli nie ma zapotrzebowania na chłód, do ogrzewania dużych otwartych przestrzeni można zastosować nagrzewnice lub klimakonwektory ze źródłem ciepła w postaci wymiennika ciepła lub kotła.

Ogólnie rzecz biorąc, w sferze komercyjnej do renowacji i do nowych budynków często wybierane są systemy chłodzenia bezpośredniego - pompy ciepła powietrze/woda z klimakonwektorami dla powierzchni większych niż 500m2.

Rośliny

Budowa nowych obiektów na Ukrainie związana jest głównie z budową budynków administracyjnych, gdzie podejście do wyboru rozwiązań technicznych systemów inżynieryjnych jest podobne do biur. Jednak przy przebudowie sklepów z procesami technologicznymi należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zapotrzebowanie na chłód lub ciepło oraz na dostępność nadmiaru ciepła podczas procesu technologicznego.

Na przykład, piekarnia posiada dużą ilość nadwyżki ciepła z linii produkcyjnej pieczywa. Ciepło to może być tanio wykorzystane przez sekcję wentylacyjną lub klimakonwektory, a następnie może być wykorzystane do ogrzewania grzejników w budynku administracyjnym poprzez zwiększenie temperatury zasilania za pomocą pompy ciepła.