26 czerwca 2022

Jak ustawić sprzęt w zależności od typu obiektu?

Najważniejszym czynnikiem w procesie selekcji jest podział na dwie kategorie: nowe budownictwo lub renowacja.

 • W pierwszym przypadku można zaoferować szereg energooszczędnych rozwiązań niskotemperaturowych, opartych na łatwości ich wdrożenia już na etapie budowy.
 • Jednak w przypadku renowacji istniejące systemy inżynieryjne i obecna efektywność energetyczna budynku są od tego w dużym stopniu uzależnione. Na wybór mają również wpływ procesy technologiczne, w których występuje nadwyżka ciepła i zapotrzebowanie na chłód.

Podsumowując, podstawową gradację typów obiektów można przedstawić na poniższym schemacie.

Główne rozróżnienie między nieruchomościami do użytku prywatnego i komercyjnego wynika z celów klienta.

Jeśli chodzi o budowę na własne potrzeby, klient ma specjalne wymagania dotyczące jakości konstrukcji, poziomu hałasu i poziomu komfortu.

Ważna jest również popularność marki i renoma sprzętu. Klient jest gotowy kupić droższy sprzęt, ponieważ na jego decyzję wpływa nie tylko zwrot kosztów, ale także wygląd, opinie, rekomendacje znajomych, recenzje w Internecie, czyli wiele innych czynników.

W przypadku zastosowań komercyjnych najważniejszy jest budżet i okres zwrotu inwestycji. W tym przypadku celem klienta jest jak najszybsze rozpoczęcie czerpania zysków z użytkowania nieruchomości. Tylko ze względu na możliwe cele - piękny widok zewnętrzny na całą konstrukcję, znaczenie produkcji technologicznej, która wymaga bardziej niezawodnego i droższego sprzętu, znaczne oszczędności na dostawie energii lub łatwość instalacji - klient jest gotów rozważyć opcje niestandardowe.

Domki i mieszkania

W większości przypadków na Ukrainie, z uwagi na wysokie ceny energii, a w szczególności wysokie koszty dostaw gazu i energii elektrycznej, w nowo budowanych obiektach prywatnych stosuje się bardziej energooszczędne i komfortowe rozwiązania.

Typowy nowy dom ma wysoki poziom izolacji, energooszczędne okna i ciepłą podłogę w piwnicy. Z reguły zużycie ciepła w takim budynku jest niższe niż 60 W/m2, co pozwala na ogrzewanie tylko ciepłą podłogą. Koszt ogrzewania gazem jest wysoki, a decyzje dotyczące kotłów na paliwa stałe nie pozwalają na odłączenie ich od sieci na dłuższy okres. Żaden z tych wariantów nie zapewnia takiego samego poziomu komfortu jak pompy ciepła. W każdym przypadku zapewniona będzie energia elektryczna. Podsumowując, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie pomp ciepła w tandemie z pompami ciepła i klimakonwektorami.

Jednocześnie, w zależności od wielkości budynku i kosztów energii, możliwe są różne opcje.

Rozwiązania dla nowych budynków

 • Dom o powierzchni mniejszej niż 60m2 , w którym nie ma problemu z dostępną energią elektryczną. Do ogrzewania warto stosować konwektory elektryczne, elektryczne poduszki grzewcze. Racjonalnym rozwiązaniem jest stosowanie do klimatyzacji klimatyzatorów inwerterowych z trybem pracy pompy ciepła powietrze/woda. Ciepła woda może być podgrzewana w konwencjonalnym bojlerze elektrycznym. Właściciel, jako osoba fizyczna, może ubiegać się o taryfę na ogrzewanie elektryczne (0,91 UAH za 1 kW) i mieć zaakceptowane koszty eksploatacji budynku. Jednocześnie ogólna decyzja dotycząca kosztów będzie miała charakter budżetowy. Ceną za to będzie niższy poziom komfortu w porównaniu z systemami ogrzewania wodnego i klimatyzacji.
 • Budynki o powierzchni od 80 do 350m2 . Logiczne jest instalowanie klimakonwektorów do ogrzewania i chłodzenia, pomp ciepła ciepła typu ciepła woda/woda oraz ciepła typu przestrzeń/woda. Oszczędności kosztów wynikające z eksploatacji pompy ciepła można nadal uzyskać w ramach określonego limitu taryfowego dla energii elektrycznej (3000 kWh* rocznie na miesiąc). A w przypadku powierzchni poniżej 200m2 i wykorzystania limitu rezerwy na działanie kuchenek elektrycznych i innych urządzeń. Można oczywiście stosować kotły gazowe i standardowe klimatyzatory, ale połączenie pompy ciepła, ciepłej wody, ogrzewania, chłodzenia i pośredniego ogrzewania HWP jest konkurencyjne.

Wybór pomiędzy pompami ciepła typu woda/woda, grunt/woda lub powietrze/woda (CHP) musi być dokonany zgodnie z następującymi zasadami:

 • Jeżeli moc dostępna dla budynku jest niewielka i nie ma możliwości jej zwiększenia, lub jeżeli w pobliżu nie ma zbyt wiele wody, wybiera się tryb "grunt/woda" TH;
 • Jeśli ilość energii dostarczanej do budynku jest niewielka i nie ma możliwości odbioru większej ilości, a w pobliżu nie ma zbyt wiele wody, można wybrać pompę ciepła typu woda/woda;
 • Jeśli ilość energii elektrycznej z podstacji jest wystarczająca lub można uzyskać więcej, odpowiednia jest pompa ciepła powietrze/woda i nie ma znaczenia, czy w pobliżu znajduje się duży zbiornik wodny. Pompę ciepła tego typu dobiera się pod kątem "progu rentowności", aby skrócić czas zwrotu inwestycji. Jest to optymalna temperatura powietrza zewnętrznego, do której pompa ciepła całkowicie pokrywa obciążenie cieplne budynku (dla Kijowa -7 °C).
 • Budynki o powierzchni większej niż 400m2 Tenieruchomości często nie mają jednego źródła ciepła - do ogrzewania można używać kotłów gazowych lub na drewno. Często konieczne jest jednoczesne chłodzenie dużych powierzchni. Zasada wyboru typu pompy ciepła jest zatem podobna jak w poprzednim wariancie, z tą różnicą, że pompę ciepła wybiera się z priorytetem dla pracy w trybie chłodzenia.
 • Mieszkania. Podejście do nowych mieszkań jest praktycznie identyczne jak do domków letniskowych. Powierzchnie mniejsze niż 60m2 - należy wybrać HS "powietrze/powietrze". Pomieszczenia o powierzchni do 100 m2-odpowiednia jest pompa ciepła powietrze/woda. Wadą może być brak miejsca na instalację sprzętu. W takim przypadku jednostkę wewnętrzną pompy ciepła można zainstalować w meblach kuchennych. Pompę ciepła można również wykorzystać do przygotowania ciepłej wody użytkowej, jeżeli zapotrzebowanie na ciepłą wodę wynosi ponad 200 litrów.

Rozwiązania dla projektów remontowych

Mówiąc o remontach mieszkań i domów jednorodzinnych, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę następujące przykładowe warunki:

 • temperatura robocza instalacji grzewczej;
 • jakość izolacji budynku,
 • obecność ciepłej bazy wodnej.

Jeżeli system został zaprojektowany dla temperatury na wlocie i wylocie 80/60°C, a budynek nie jest ocieplony, istnieje możliwość przeliczenia istniejących urządzeń grzewczych na niższe parametry temperaturowe 50/30°C oraz ocieplenia budynku. Jeśli budynek jest dobrze ocieplony, moc źródła ciepła jest wystarczająca do ogrzewania bez konieczności wymiany urządzeń (grzejników), dlatego można zainstalować średniotemperaturową pompę ciepła.

Jeżeli system został zaprojektowany dla różnicy temperatur 80/60 °C, a budynek nie może być ocieplony lub jest już ocieplony i dalsza izolacja nie jest konieczna ze względu na nieefektywność, należy zastosować wysokotemperaturową pompę ciepła, aby podgrzać nośnik ciepła do wymaganej temperatury.

Jeśli system ma dużą liczbę podstawowych obiegów grzewczych i wszystkie są podłączone do kotłowni, pompę ciepła można zainstalować tylko na podstawowych obiegach grzewczych.

Jeśli budynek posiada już wysokotemperaturowy system grzewczy, ale nie ma w nim czystej izolacji lub ma być remontowany, można zastąpić np. istniejący system z grzejnikami systemem klimakonwektorów z średniotemperaturową pompą ciepła, uzyskując w ten sposób zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie.

Podgrzewanie ciepłej wody jest traktowane jako dodatkowe obciążenie dla pompy ciepła, jeśli zbiornik ciepłej wody jest wyposażony w wymiennik ciepła o odpowiedniej wielkości dla pompy ciepła lub ma być wymieniony. Pojemnik na ciepłą wodę użytkową wymaga więcej niż 200 l wody.

Hotele

W nowo budowanych lub całkowicie odnowionych ciepłowniach idealnym rozwiązaniem jest instalacja pomp ciepła typu przemysłowego, wyposażonych w klimakonwektory i całkowicie pozbawionych promienników. Na przykład klimakonwektory kanałowe są instalowane w korytarzach pomieszczeń i kompaktowo umieszczane w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Klimakonwektory zapewniają zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie.

Źródłem ciepła i chłodu jest modułowa pompa ciepła, najczęściej instalowana na podłodze. Pompa ciepła może również odzyskiwać ciepło z pomieszczeń, jeśli potrzebna jest ciepła woda do pokoi hotelowych lub kuchni restauracyjnej. A jeśli w pomieszczeniach+ faktycznie jest zapewnione chłodzenie, uzdatnianie ciepłej wody jest bezpłatne. Rozgałęźniki i kotły konwencjonalne są sensowne tylko wtedy, gdy budżet jest ograniczony lub wygląd fasady nie ma znaczenia. Zazwyczaj dotyczy to przydrożnych schronisk z 5-7 pokojami.

Jeżeli hotel jest remontowany w celu uzyskania dominującego chłodu i zachowania wizualnego wyglądu fasady, korzystne jest zastosowanie systemów wielostrefowych. W tym przypadku system ogrzewania grzejnikowego, jeśli został już zainstalowany, można zastąpić zestawem pompy ciepła z klimakonwektorami.

Biura i małe budynki administracyjne. Lokale użytkowe.

W większości przypadków, gdy obiekt jest nowo budowany, decyzję należy podjąć na podstawie danych dotyczących powierzchni budynku oraz wymaganej mocy grzewczej i chłodniczej.

Jeśli więc powierzchnia budynku jest mniejsza niż 500m2 (bez względu na to, czy jest to budynek remontowany czy nowy), a zapotrzebowanie na moc chłodniczą jest ponad 2 lub więcej razy większe niż zapotrzebowanie na ciepło, lepiej jest zastosować standardowy system ogrzewania promiennikowego lub ogrzewanie elektryczne w połączeniu z klimatyzatorami komfortu lub gorącej wody.

W przypadku nowych budynków o powierzchni użytkowej od 10 000 do 10 000m2 lepiej zdecydować się na system klimakonwektorów z pompą ciepła. Zwłaszcza jeśli budynki mają być później wynajmowane.

W przypadku renowacji budynków o powierzchni od 1000 do 10 000m2 lepiej jest zdecydować się na system wielostrefowy i pozostawić system grzewczy na miejscu. Zwłaszcza jeśli budynek jest już wynajęty przez różnych najemców, a Ty jesteś jednym z nich.

W przypadku powierzchni większych niż 10 000m2 - decyzja jest podejmowana indywidualnie na podstawie parametrów obciążenia według GWP, chłodu i ciepła, z uwzględnieniem trybów pracy i innych czynników.

Na przykład do uzdatniania powietrza w dużych, otwartych przestrzeniach handlowych można wykorzystać dach lub centralę wentylacyjną o dużej mocy ze źródłem ciepła i chłodu w postaci pompy ciepła.

Jeśli nie ma zapotrzebowania na chłód, do ogrzewania dużych otwartych przestrzeni można wykorzystać nagrzewnice lub klimakonwektory ze źródłem ciepła w postaci wymiennika ciepła lub kotła.

Ogólnie rzecz biorąc, w sferze komercyjnej do remontów i nowych budynków często wybierane są systemy chłodzenia bezpośredniego - pompy ciepła powietrze/woda z klimakonwektorami dla powierzchni większych niż 500m2.

Rośliny

Budowa nowych obiektów na Ukrainie związana jest głównie z budową budynków administracyjnych, gdzie podejście do wyboru rozwiązań technicznych systemów inżynieryjnych jest podobne jak w biurach. Jednak przy przebudowie sklepów z procesami technologicznymi należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zapotrzebowanie na chłód lub ciepło oraz na dostępność nadmiaru ciepła podczas procesu technologicznego.

Na przykład piekarnia ma duże nadwyżki ciepła z linii produkcyjnej pieczywa. Ciepło to można w ekonomiczny sposób wykorzystać za pomocą sekcji wentylacyjnej lub klimakonwektorów, a następnie wykorzystać do ogrzewania grzejników w budynku administracyjnym poprzez podniesienie temperatury zasilania za pomocą pompy ciepła.