26 kwietnia 2021

Jak bezpiecznie pracować z amoniakiem

Amoniak jest klasyfikowany przez OSHA jako niebezpieczna substancja chemiczna. Chociaż wycieki amoniaku są rzadkie przy przestrzeganiu właściwych procedur, to jednak mogą się zdarzyć. Najczęstsze objawy, jakie występują w wyniku wycieku amoniaku to podrażnienie skóry i oczu, podrażnienie dróg oddechowych i kaszel. Większość wycieków amoniaku jest niewielka i nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowia. Dzieje się tak po części dzięki samouspokajającej naturze amoniaku. W przeciwieństwie do innych czynników chłodniczych, amoniak ma silny zapach, który można wykryć na długo przed tym, zanim jego stężenie stanie się niebezpieczne. W rzeczywistości człowiek może wyczuć wyciek amoniaku wcześniej, niż wiele systemów alarmowych jest w stanie wykryć wyciek. Pomimo właściwości samoczynnego alarmowania się amoniaku, nadal bardzo ważne jest podejmowanie odpowiednich środków ostrożności w celu zapobiegania wyciekom oraz posiadanie odpowiedniego przeszkolenia w przypadku wystąpienia wycieku.

1. Dobrze zaprojektowana infrastruktura

Dobrze zaprojektowana infrastruktura powinna być standardowym wyposażeniem każdego systemu amoniakalnego i pomoże zapobiegać i kontrolować wycieki. Infrastruktura ta obejmuje wentylatory wyciągowe i zbiorniki dyspersyjne, aby skierować przepływ amoniaku z dala od pracowników w przypadku wycieku. Dzięki przyjaznej dla środowiska naturze amoniaku, w przypadku wycieku, wentylatory wyciągowe mogą być wywiewane na zewnątrz i z dala od pracowników.

Projektowanie z myślą o zarządzaniu ryzykiem pomoże zapobiec wyciekom w pierwszej kolejności. Na przykład, zastosowanie parowników na dachu penthouse'u zamiast zwykłych parowników wewnętrznych eliminuje ryzyko uszkodzenia parowników przez pracowników za pomocą wózków widłowych i innych urządzeń. Uszkodzenie parowników może spowodować wyciek, więc jednostki penthouse są bezpieczniejszą opcją. Innym sposobem na poprawę bezpieczeństwa jest utrzymywanie ładunku amoniaku poniżej 10 000 funtów. Kiedy utrzymujesz ładunek poniżej 10,000lbs, bierzesz na siebie mniejsze ryzyko według OSHA. Przepisy OSHA dotyczące PSM nie będą miały do Ciebie zastosowania, ponieważ obniżasz swoje ryzyko po prostu poprzez utrzymywanie niskiego poziomu amoniaku, jednak najlepiej jest wdrożyć plan RSM (zarządzanie bezpieczeństwem w chłodnictwie), aby zapewnić ochronę swoim pracownikom.

2. Odpowiednie szkolenie pracowników

Niezwykle ważne jest zapewnienie podstawowego szkolenia dla wszystkich pracowników, którzy będą przebywać w pobliżu instalacji amoniakalnych. Dobrze wyszkolony personel, który rozumie zagrożenia związane z amoniakiem, w znacznym stopniu zminimalizuje wszelkie ryzyko. Pracownicy powinni również posiadać wiedzę z zakresu HAZWOPER (Hazardous Waste Operations and Emergency Response) oraz pierwszej pomocy przy użyciu amoniaku. Poza szkoleniem podstawowym, operatorzy powinni przejść dodatkowe szkolenie w formie certyfikatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Chłodnictwa (RETA). Szkolenie to można odbyć w trybie online, ale program szkolenia praktycznego, taki jak Innovative's Industrial Refrigeration Technical College (IRTC), umożliwia uczestnikom szkolenia wykonywanie procedur bezpieczeństwa w rzeczywistym środowisku chłodniczym.

3. Prawidłowa konserwacja układu

Właściwa konserwacja systemu amoniakalnego zapewni, że infrastruktura pozostanie trwała i wydajna, zmniejszając ryzyko wycieków i innych wypadków. Jeżeli Państwa system podlega przepisom PSM, wymagane czynności konserwacyjne i prowadzenie dokumentacji będą jasno określone. Wykorzystanie elektronicznej platformy PSM, takiej jak oprogramowanie ePSM firmy Innovative, może jeszcze bardziej uprościć program zgodności, a także zaoszczędzić czas i pieniądze na uciążliwą papierkową robotę. Nawet jeśli nie podlegasz przepisom PSM, Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa Amoniakalnego (IIAR) omawia kontrole, które należy przeprowadzać. Dodatkowo, solidny plan konserwacji zapobiegawczej (PM) zapewni dłuższą pracę systemów amoniakalnych i zmniejszy prawdopodobieństwo kosztownych napraw i wymian.

Przegląd

Amoniak jest potencjalnie niebezpieczną substancją, ale dobrze przemyślany plan drastycznie zmniejszy ryzyko. W nowoczesnych systemach wycieki amoniaku są mało prawdopodobne, a jeśli już do nich dojdzie, ryzyko można zminimalizować dzięki odpowiednio wdrożonemu programowi bezpieczeństwa i szkoleń. Właściwy projekt, szkolenia oraz serwis/konserwacja stworzą bezpieczniejsze środowisko pracy.